Relatietherapie

Relatieproblemen zijn vaak het gevolg van een verstoorde communicatie binnen de relatie.

Niets lijkt ons in het leven zo bezig te houden dan de ‘liefde’. We schilderen, schrijven, dichten, filosoferen en bestuderen (over) de liefde. We verlangen ernaar en wensen het elkaar toe. Liefde is het vervoermiddel van onze relaties, in het bijzonder de partnerrelatie. Relatieproblemen zijn vaak het gevolg van een verstoorde communicatie, waardoor de liefde niet meer kan stromen en mensen zich niet meer goed voelen. Het doel van relatietherapie is om hier samen naar te kijken. Binnen de haptonomie staat de affectiviteit centraal en in de therapie onderzoeken we waar en hoe deze stagneert.

Waarom verstaan we elkaar niet meer? Hoe verloopt de communicatie? Hoe gaan partners met elkaar om? Thema’s als macht, angst, vrijheid, afhankelijkheid, vertrouwen, intimiteit en seksualiteit spelen een belangrijke rol. Ook kan het verleden van de partners belangrijk zijn. Reageren we vanuit het hier en nu op elkaar of vanuit verstarde problemen die ooit in het verleden zijn ontstaan en die alsmaar de relatie be├»nvloeden?

Daarbij kan inzicht in wie jij bent en wie de ander is en waarom, bij beide partners weer respect voor elkaar oproepen en kan de stroom van liefde weer op gang komen. Het ombuigen van een crisis kan heel vruchtbaar zijn. In essentie ontwikkel en verdiep je dan jouw persoonlijkheid binnen de relatie. In het samen-zijn met de geliefde ander kom je meer en meer thuis bij jezelf.