1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor ik kan zien óf waardoor ik kan achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor ik gemakkelijk kan achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website geef je mij de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door Maayke Gieben of waarbij Maayke Gieben de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je mijn bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je me te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Vestigingsadres:
Van Schaeck Mathonsingel 12
6512 AR NIJMEGEN
Contactgegevens:
T. +31 (0)24 – 388 83 73
E. info@maaykegieben.nl
KVK: 09200453

2. Waarvoor gebruik ik jouw persoonsgegevens?

Ik leg je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens ik van je vraag, waarom ik deze vraag, wat ik ermee doe en waar en hoe ik jouw gegevens opsla.

2.1. Contactformulier

Soms wil je contact met mij opnemen en daarvoor is op MaaykeGieben.nl een contactformulier beschikbaar. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, heb ik een aantal persoonsgegevens van je nodig.

2.1.1. Welke gegevens verwerk ik?

In het contactformulier vraag ik je om jouw naame-mailadres en telefoonnummer in te vullen en om een vraag te formuleren.

2.1.2. Waarom verwerk ik deze gegevens?

Ik vraag om je naam, zodat ik weet met wie ik contact heb. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoord ik per e-mail. Om je een antwoord te kunnen sturen op jouw vraag, heb ik dus een e-mailadres nodig. Wanneer je liever telefonisch contact met mij wil, dan is het invoeren van een telefoonnummer optioneel. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, vraag ik je om deze te formuleren in het contactformulier. Zo kan ik mij goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wanneer je het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan mij verstrekt, geef je toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die je aan mij toevertrouwt via het contactformulier gebruik ik niet voor andere doeleinden dan voor het beantwoorden van jouw vraag.

2.1.3. Waar sla ik jouw gegevens op?

Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om deze te bewaren in mijn mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen).

2.1.4. Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

De persoonsgegevens je aan mij verstrekt via het contactformulier gebruik ik alleen om contact met je te onderhouden. Ik verwijder jouw contactgegevens als je vraag naar tevredenheid beantwoord is. Als je wilt dat ik deze gegevens (eerder) wis; stuur mij dan een verzoek, dan doen ik dit uiteraard.

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van jouw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens ik van je heb. Zodra je aan mij kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrek ik deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door mij te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant? In dat geval heb ik jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kan ik deze (nog) niet verwijderen.

Je hebt daarnaast het recht om jouw persoonsgegevens van mij te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je mij vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je mij toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met mij, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan mij laten weten. Mijn contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop ik omga met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij mij indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.