Maayke Gieben

Mijn leven lang ben ik geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Al jong was ik werkzaam in de hulpverlening. Eerst bij kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, toen als groepsleidster bij jong volwassen meisjes in een justitiële inrichting en later als socio-therapeute bij volwassenen.

In 1974 kwam ik voor het eerst in aanraking met de haptonomie. Deze bevestigende liefdevolle aanraking liet me voelen waar ik op zoek naar was; …dat we in wezen met elkaar -in liefde- verbonden zijn. Het vuurtje was in me aangestoken en ik wou niets liever dan dit weer doorgeven.

In 1980 begon ik met de basisopleiding en inmiddels heb ik – als afgestudeerde van de Academie voor Haptonomie te Doorn – reeds jarenlang mijn praktijk voor haptotherapie. Als praktijk begeleider ben ik verbonden aan de academie voor haptonomie.  Ook ben ik als docente in de haptonomie verbonden geweest aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Han Fortmann Centrum te Nijmegen.

Mijn praktijkervaringen hebben mij er in 2009 toegebracht mijn werkzaamheden te verruimen met coachingswerk.

Lidmaatschap nummer VVH 89

AGB Praktijkcode 90004927

AGB Zorgverlenerscode 90026095